• Languages:

1. Zastosowanie:
  • drobny sprzęt AGD,
  • sprzęt audio-video,
  • lampy stołowe, stojące,
  • zasilacze, prostowniki,
 
2. Charakterystyka techniczna:
  • Wtyczka nierozbieralna (oznaczenie katalogowe S-13 wg BSN BIERSIN), do urządzeń klasy II (wg normy PN-E 93201:1997), zaprasowana na przewodzie  (patrz tabela poniżej).
  • Istnieje możliwość montażu łącznika na przewodzie jest to odmiana S-13W.
  • Na wolnym końcu możemy wykonać wg wymagań zamawiającego jedną z odgiętek (patrz katalog odgiętki).
  • Żyły wolnego końca przewodu (patrz katalog zakończenie wolnego końca).
Typ wtyczki
wg oznaczenia
BSN BIERSIN
Parametry znamionowe wtyczki
Rodzaj przewodu
Przekrój przewodu
Długość przewodu
Kolor

S-13

2,5 A 250V~
H03VVH2-F
OMYp
2×0,5 mm2
max 2m
Standardowo:
- biały
- czarny
- inny do uzgodnienia
H03VVH2-F
OMYp
2×0,75 mm2
do uzgodnienia
Inne rodzaje przewodu i warianty wykonania do uzgodnienia

drukuj stronę   pobierz PDF   360deklaracja

 

Podobne produkty:

S-1

S-1c

S-4

S-8mc