• Languages:

Zastosowanie:

Wtyczki nierozbieralne zaprasowane na przewodzie służą do podłączenia odbiorników energii elektrycznej do sieci zasilającej. Posiadają na wolnym końcu przewodu nieosłonięte żyły przewodzące prąd elektryczny służące do przyłączenia do odpowiednich wyprowadzeń urządzenia elektrycznego Podłączenie wtyczki do urządzenia może być wykonane tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Niedopuszczalne jest podłączenie wtyczki do sieci jeżeli jej wolny koniec nie jest prawidłowo podłączony do odbiornika prądu.

Nasze wtyczki nierozbieralne: