• Languages:
  1. Zastosowanie:
    • sprzęt komputerowy
  2. Charakterystyka techniczna:
    • Przewód przyłączeniowy pośredniczący (oznaczenie katalogowe WN-12 wg BSN BIERSIN), do urządzeń klasy I. Wyrób składa się z wtyku W-1 i nasadki N-2 zaprasowanych na przewodzie.
Typ wyrobu
wg oznaczenia
BSN BIERSIN
Parametry znamionowe wyrobu
Rodzaj przewodu
Przekrój przewodu
Długość przewodu
Kolor

WN-12

10 A 250V~
H05VV-F
3×0,75 mm2
max 2m
Standardowo:
- biały
- czarny
- inny do uzgodnienia
3×1 mm2
Do uzgodnienia
Inne rodzaje przewodu i warianty wykonania do uzgodnienia

360pdf2

 

Podobne produkty: