• Languages:
1. Zastosowanie:
• sprzęt komputerowy,
• zasilacze, prostowniki,
• inny sprzęt elektryczny
2. Charakterystyka techniczna:
• Przewód przyłączeniowy  (oznaczenie katalogowe SN-32 wg BSN BIERSIN) , do urządzeń klasy I. Wyrób składa się z wtyczki S-3, nasadki N-2 zaprasowanych na przewodzie.
• Istnieje możliwość zastosowania wtyczek S-9, S-11, S-15 w miejsce S-3 – uzyskujemy w ten sposób  przewody przyłączeniowe SN-92, SN-112, SN-152
Typ wyrobu
wg oznaczenia
BSN BIERSIN
Parametry znamionowe wyrobu
Rodzaj przewodu
Przekrój przewodu
Długość przewodu
Kolor

SN-32

SN-92

  SN-112

  SN-152

10 A 250V~
H05VV-F
3×0,75 mm2
max 2m
Standardowo:
- biały
- czarny
- inny do uzgodnienia
3×1 mm2
Do uzgodnienia
Inne rodzaje przewodu i warianty wykonania do zgodnienia

360pdf2

 

Podobne produkty:

WN-12