• Languages:
1. Zastosowanie:
• maszyny do szycia
2. Charakterystyka techniczna:
• Przewód przyłączeniowy (oznaczenie katalogowe 11-1 wg BSN BIERSIN) , do maszyn do szycia.
Wyrób składa się z wtyczki WS-1 oraz nasadek N-5 i N-6 zaprasowanych na przewodzie.
Możliwe są wykonania z równoległym (typ 05-0) lub prostopadłym (typ 11-1) układem styków w nasadce dwustykowej typ N-5 (fotografia przedstawia wykonanie z prostopadłym układem styków)
Typ wyrobu
wg oznaczenia
BSN BIERSIN
Parametry znamionowe wyrobu
Rodzaj przewodu
Przekrój przewodu
Długość przewodu
Kolor
11-1
05-0
2,5 A 250V~
H03VVH2-F
2×0,75 mm2
2 m
Standardowo:
- biały
- czarny
- inny do uzgodnienia
Inne rodzaje przewodu i warianty wykonania do uzgodnienia

PDF     360

 

Podobne produkty:

40-0