• Languages:
1. Zastosowanie:
•  urządzenia elektryczne do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 25°C ale mogącej sporadycznie osiągać wartość 35°C

 

2. Charakterystyka techniczna:
• Dwubiegunowa nasadka ze stykiem ochronnym (oznaczenie katalogowe N-2 wg BSN BIERSIN), do urządzeń klasy I, do pracy zimnej, przeznaczona do przyłączenia giętkiego przewodu (patrz tabela poniżej).
• Na wolnym końcu możemy wykonać wg wymagań zamawiającego jedną z odgiętek (patrz katalog odgiętki).
• Żyły wolnego końca przewodu (patrz katalog zakończenie wolnego końca).
Typ nasadki
wg oznaczenia
BSN BIERSIN
Parametry znamionowe nasadki
Rodzaj przewodu
Przekrój przewodu
Długość przewodu
Kolor

N-2

10A   250V~
H05VV-F
3×0,75 mm2
max 2m
Standardowo:
- biały
- czarny
- inny do
uzgodnienia
3×1 mm2
do uzgodnienia
Inne rodzaje przewodu i warianty wykonania do uzgodnienia

drukuj stronę         pobierz PDF         360     deklaracja

 

Podobne produkty:

W-1

W-1s

N-4

N-4c

 

N-3

N-3cd