• Languages:

Logo pfron

Ulgi we wpłatach na PFRON – kto może skorzystać

Firmy, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i jednocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązane są do wnoszenia z tego tytułu miesięcznych wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stanowi to znaczne obciążenie finansowe dla poszczególnych pracodawców. Korzystnym wyjściem z tej sytuacji poprzez obniżenie kosztów jest współpraca z nami:

Informujemy, że nasza firma posiada Status Zakładu Pracy Chronionej i prawo do udzielania w 2013 roku i kolejnych latach ulg we wpłatach na PFRON.

To się naprawdę opłaca – liczby nie kłamią

Wskaźnik kwoty obniżenia wpłat na PFRON w ubiegłym roku dzięki współpracy z nami wyniósł – od 11,88 – 28,05% miesięcznie! Średnia miesięczna za 2013 rok to 15,36%

Przykład:

Wskaźnik za miesiąc grudzień 2013r wyniósł 22,66%.

Przy dokonaniu u nas zakupu produktów lub usług na kwotę 10 000zł netto, kwota obniżenia wpłat na PFRON wyniosła 2 266zł.

Warunkiem uzyskania ulgi przez nabywcę jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną usługę czy produkcję. Za datę uregulowania należności przez odbiorcę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

 

Podstawa prawna:

Art. 22 „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” z dn. 27 sierpnia 1997r (Dz.U. Nr. 123/97 poz. 776 z późniejszymi zmianami).